Posty

Wyświetlanie postów z listopad, 2022

Jakie jest Twoje wewnętrzne "NIE"? Jakie jest Twoje wewnętrzne "TAK"?

Obraz
Poszerzanie pola własnej świadomości sprawia, że życie staje się coraz bogatsze. Bogatsze we wszystko. Więcej widzisz, więcej czujesz, więcej wewnętrznie doświadczasz, więcej zmian w Tobie zachodzi, czas przestaje być taki oczywisty. Każdy dzień i każdy miesiąc może być polem do zgłębiania i poznawania siebie i Życia. Może być też nic nieznaczącym dniem lub miesiącem, jednym z wielu, nic nie wnoszącym do naszego serca, no, przynajmniej na poziomie świadomym, bo nauki, lekcje i doświadczenia wciąż się dzieją, tylko czy my zdajemy sobie z tego sprawę to już inna kwestia. Aczkolwiek dni które są nijakie też są ok i mają swoje miejsce w życiu. Ten rok był dla mnie wyjątkowy. Niejako zmusił mnie abym wreszcie zaczęła badać swoje granice, stawiać je, dbać o nie i uczyć się gdzie one są.  Stawiał na mojej drodze zdarzenia i osoby, które pokazały mi, gdzie nie mam ugruntowanych granic, oraz gdzie są one bardzo sztywne.  Jest to dla mnie rok uczenia się wypowiadania mojego wewnętrznego "Ni